Cours du 30 mai 2016

Les artistes chinois (suite)

Sommaire : Cai Guo Qiang, Zhang Huan, Zhang Hongtu, Yan Pei Ming, Zhang Xiaogang, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, Wang Jin

[…]